این سایت به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی را به ایمیل support@sahmiran.com ارسال نمایید.
امروز: 31 خرداد, 1398 | 
 
    
سهمیران - سایت خبری و تحلیلی بازار سرمایه ایران - سهام غیر بورسی | پدیده شاندیز | گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین

تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت, 1398 | 13:46         نویسنده: کاظمی            بازدید: 30
  
تغییر سایز فونت:   +A | پیش فرض | -A

 

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1398 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش: در فروردین ماه سال 1398 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3/4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73/3 و 32/2درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 112/7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 103/9 درصد افزایش نشان میدهد. خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران می باشد.

1 -حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 3423 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا5 سال ساخت باسهم 40/0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل 2/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 باسهم 16/5 درصدی از کل معاملات ، بیش ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 9/5 و 7/9درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،10 ،14 ،15 ،7 ،8 ،1 و 3 )بوده و 12 منطقه باقیمانده 28/7 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

2 -تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال 1398 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 112/7میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 103/9 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 14( معادل 133/1 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12( معادل 65/1 درصد) تعلق دارد. 

 

 3 -سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

3-1 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "60 تا 75 "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12/7 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی "75 تا 90 "و "45 تا 60 "میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 11/7 و 10/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 57/0 درصد واحدهای مسکونی با قیمت های کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (112/7 میلیون ریال) معامله شده اند.

 3-2 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال 1398 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "60 تا 70 "مترمربع با سهم 15/2 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "50 تا 60 "و "70 تا 80 "متر مربع به ترتیب با سهم های 15/0 و 11/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55/3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. 


درجه اهمیت مطلب:   rate_0
نام و نام خانوادگی: